* Zabezpieczenie medyczne wszelkiego rodzaju imprez (koncerty, zawody sportowe i inne).

* Świadczymy usługi pogotowia ratunkowego i transportu medycznego (sanitarnego) krajowego i międzynarodowego.

* Posiadamy nowoczesne pojazdy i sprzęt oraz doświadczoną załogę.

* Szkolimy w zakresie pierwszej pomocy.

* Transport materiału biologicznego i/lub zespołu medycznego.

 

MOTOCYKL

RatunkowyMOTOCYKL RATUNKOWY YAMAHA FJR 1300 AS
http://ambulans.info.pl/uploads/images/IMG_0167.jpg
HONDA ST 1100 Pan European
http://ambulans.info.pl/uploads/images/20100212-MBS-AP-148_1.jpg
Godz. 16:10 Katowice. Jak co dzień, korki spowodowane są powracającymi z pracy. Ktoś zgłasza z telefonu komórkowego do CPR - wypadek komunikacyjny na drodze krajowej nr 1, za CH IKEA w kierunku na Warszawę. Patrolujący ulice Katowic ratownicy na Motocyklu Ratunkowym natychmiast otrzymują informację o zdarzeniu drogą radiową. Czas reakcji od momentu otrzymania informacji do momentu wyruszenia w kierunku miejsca zdarzenia nie jest obarczony jakimkolwiek opóźnieniem, spowodowanym np. koniecznością zgromadzenia zespołu w karetce celem wyjazdu, a poza tym patrolując ulice są bliżej zdarzenia. Godziny szczytu, oraz spowodowane mnożącymi się robotami drogowymi zakorkowane ulice na dojeździe do miejsca wypadku nie stanowią żadnej przeszkody dla Motocykla Ratunkowego. Dosłownie w czasie kilku minut od momentu uzyskania informacji o zdarzeniu załoga ratowników jest na miejscu. Zastaje tam trzy rozbite pojazdy, a w nich pięć osób poszkodowanych. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz określeniu koniecznych sił i środków, zespół przystępuje do triage’u i zostają wezwane dodatkowe siły – HEMS (do „czerwonego” z urazem czaszkowo-mózgowym), zespół specjalistyczny (do „czerwonego” z NZK), dwa zespoły podstawowe (do dwóch „żółtych” z urazami kończyn i jednego „zielonego”, który jest w szoku). Przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki Straży Pożarnej wspierają zespół Motocykla Ratunkowego swymi siłami i środkami. W tym też czasie jeden ratownik Motocykla Ratunkowego z pomocą strażaka rozpoczyna reanimację poszkodowanego z NZK przy zastosowaniu wczesnej defibrylacji i mechanicznej wentylacji przy pomocy respiratora (i innego sprzętu będącego na wyposażeniu Motocykla Ratunkowego). Drugi ratownik wraz z strażakiem udziela pomocy poszkodowanemu z urazem czaszkowo-mózgowym. Po przybyciu zespołu specjalistycznego, lekarz przejmuje dowodzenie akcją ratunkową. Zespół specjalistyczny przejmuje poszkodowanego już wydolnego krążeniowo i oddechowo, a ratownik przygotowuje lądowisko dla HEMS. Do czasu przybycia następnych zespołów medycznych pozostali poszkodowani znajdują się pod opieką strażaków.

Ratownictwo medyczne to skuteczne niesienie pomocy, a skuteczność ta związana jest bezpośrednio z czasem (platynowe 10 minut, złota godzina). Sprawny przebieg akcji ratunkowej w tym szybkie przybycie jednostki Motocykla Ratunkowego w aglomeracji miejskiej (określenie koniecznych sił i środków, szybki triage i wczesna defibrylacja, oraz inne czynności ratujące życie) zwiększają szanse na przeżycie ofiar wypadków o 30-40% w porównaniu do analogicznych sytuacji, ale bez wykorzystania Motocykla Ratunkowego. Jest to cenione w innych krajach, ale w Polsce niedoceniane narzędzie ratowania życia i zdrowia. Brak jest w Polsce przepisów prawnych pozwalających na nieskrępowane używanie i utrzymanie tego przydatnego pojazdu. Motocykle utrzymywane są przez sponsorów, a ich udział w ratowaniu nie wynika wprost z przepisów prawa zawartych w obowiązujących w Polsce ustaw. Przepisy i normy bezzwłocznie winny być zgodnie z prawem przeniesione z europejskich norm zharmonizowanych, bowiem w krajach Europy zachodniej od dawna skutecznie służy społeczeństwu.

Przedstawiony scenariusz pokazuje przykładowe miejsce Motocykla Ratunkowego na Śląsku. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ma opory w podjęciu współpracy z podmiotem prywatnym (Gdańsk i Kraków nie miał takich problemów), nie podpisało umowy o współpracy, w której Pogotowie Ratunkowe sp. z o.o. chciało użyczyć ZA DARMO tego pojazdu, aby ratował zdrowie i życie mieszkańców Śląska i nie tylko. Dlatego ten Motocykl Ratunkowy wykorzystywany jest przez Pogotowie Ratunkowe sp. z o.o. do przewozu materiału biologicznego, do zabezpieczenia medycznego imprez masowych - targów, konferencji, zjazdów, zlotów, koncertów muzycznych i innych ....CDN

Zobacz film reklamowy

Jakość: Niska Średnia Wysoka

POGOTOWIE RATUNKOWE SP Z.O.O

ambulans.info.pl [c] 2022 | wszelkie prawa zastrzeżone !

Obsługę zapewnia: KRDB.pl - Kreatywne Rozwiązania dla Biznesu